Privacyverklaring

Als zelfstandig ondernemer ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Nicole Teunissen
info@nicoleteunissen.nl
www.nicoleteunissen.nl & www.verhalenloket.nl
KvK-nummer: 52471144

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.
Als je een reactie achterlaat op mijn blog:
– je naam;
– je e-mailadres;
– je website (optioneel);
– je IP-adres.

Je e-mailadres wordt uiteraard niet getoond op mijn website. Ik gebruik dit e-mailadres alleen als ik persoonlijk wil reageren op jouw reactie. Verder onthoudt de website je IP-adres. Zo kan ik eventuele gebruikers die mij spam sturen, bedreigen etc. blokkeren.

Als ik een opdracht voor je doe en je daarvoor een factuur stuur:
– je voor- en achternaam;
– je adresgegevens;
– je e-mailadres;
– je bankrekeningnummer;
– overige persoonsgegevens die je actief aan mij verstrekt, in correspondentie en/of telefonisch.

Bij de meeste opdrachten zal ik op een gegeven moment door jou geschreven teksten ontvangen om te beoordelen, redigeren en/of corrigeren. Strikt genomen zijn dit geen persoonsgegevens, maar uiteraard ga ik ook hier vertrouwelijk mee om. Je kunt ervan uitgaan dat ik de enige ben die ze leest. Ook onze correspondentie over jouw werk deel ik niet met anderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd om mijn website te bezoeken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn website ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@nicoleteunissen.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om jouw betaling te kunnen afhandelen;
– om contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is om mijn werkzaamheden uit te kunnen voeren;
– om diensten bij je af te leveren;
– als ik hier wettelijk toe verplicht ben, bijvoorbeeld omdat ik deze gegevens nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Geautomatiseerde besluiten zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Ik gebruik de plugin Antispam Bee voor het identificeren van spam.

Hoelang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In het geval van facturen is de wettelijke bewaartermijn voor ondernemers 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een verwerkersovereenkomst om zorg te kunnen dragen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Op mijn website gebruik ik alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat je mij kan verzoeken om je de persoonlijke gegevens te mailen waar ik over beschik.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar info@nicoleteunissen.nl. Ik zal op een dergelijk verzoek zo snel mogelijk reageren, maar in ieder geval binnen vier weken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via info@nicoleteunissen.nl. Mocht je ondanks alles van mening zijn dat mijn inspanningen onvoldoende zijn, dan heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.